| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/107/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 ust.1 lit. a, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie miasta Myszkowa dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej:

a) o ładowności do 1 tony włącznie - 24,00 zł

b) o ładowności powyżej 1 tony- 42,00 zł

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra od osób handlujących zawodowo oraz indywidualnych
producentów sprzedających wyroby własnej produkcji - za zajęcie 1m² powierzchni - 5,00 zł

3) przy sprzedaży płodów rolnych nieprzetworzonych oraz kwiatów nieszklarniowych - 2,00 zł

4) za dokonywanie sprzedaży na stoisku- za 1 m² powierzchni - 5,00 zł

§ 2. Jeżeli do pełnych m² zajmowanej powierzchni brakuje mniej niż 0,5 m² to obmiar zarządza się
w górę do pełnego m².

§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą targowisko.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XII/100/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/318/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »