| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit f pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.

§ 2. 1) Ustala się wysokość stawki opłaty od posiadania psów na kwotę 30,00 zł rocznie od jednego psa.

2) Obowiązek opłaty od posiadania psa ustala się na podstawie oświadczenia posiadacza psa.

3) Opłatę od posiadania psów uiszcza się w terminie płatności I raty podatku rolnego i od nieruchomości, albo po upływie 1 miesiąca od daty powstania obowiązku, o którym mowa w ust. 4.

4) W przypadku nabycia psa po upływie terminu określonego w ust. 3 obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto psa, a stawka opłaty określona w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

5) Opłata od posiadania psów płatna jest u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

6) Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Mieczkowska-Luto

Psycholog międzykulturowy, trener biznesu z 14-letnim doświadczeniem, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zastępca kierownika szkół trenerskich Ośrodka INTRA. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Akademii Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu współpracy zespołowej, komunikacji, asertywności i efektywności osobistej i edukacji trenerów. Wykłada i prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie podstaw treningu i warsztatu psychologicznego. . W pracy szkoleniowej korzysta ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych tj. D3TM (DISC Personality Assesment, TEAMS, VALUES). W zakresie tej metody jest jedną z trzech osób w Polsce mogących nadawać międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral Consultant. Współautorka (z Agatą Kołodziejczyk-Stryjek) kursów w ramach Akademii Charaktery: Znajdź czas (poświęcony efektywności osobistej) oraz Własnym głosem (dotyczący autoprezentacji oraz radzenia sobie z nieśmiałością)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »