| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit f pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.

§ 2. 1) Ustala się wysokość stawki opłaty od posiadania psów na kwotę 30,00 zł rocznie od jednego psa.

2) Obowiązek opłaty od posiadania psa ustala się na podstawie oświadczenia posiadacza psa.

3) Opłatę od posiadania psów uiszcza się w terminie płatności I raty podatku rolnego i od nieruchomości, albo po upływie 1 miesiąca od daty powstania obowiązku, o którym mowa w ust. 4.

4) W przypadku nabycia psa po upływie terminu określonego w ust. 3 obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto psa, a stawka opłaty określona w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

5) Opłata od posiadania psów płatna jest u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

6) Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »