| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 18a ust.1 i art.19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój opłatę od osób fizycznych posiadających psy w 2012 roku.

§ 2.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 15,00 zł od jednego psa.

§ 3.

Zwalnia się z opłaty od posiadania psów posiadaczy psów utrzymujących psy w celu pilnowania nieruchomości – z tytułu posiadania jednego psa na każdą nieruchomość

§ 4.

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.

Wpłaty opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »