| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 80/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych¹(tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 961) oraz art. 4   ust 1   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r.Nr 197, poz. 1172 ze zm.),  

Rada Gminy Kłomnice  
uchwala   :  

§   1.   Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1.   OD GRUNTÓW  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1m² powierzchni, 0,84 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni, 4,33 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni. 0,20 zł  

2.   OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  

a)   mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej, 0,67 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej, 19,00 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej, 10,24 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² pow. użytkowej 4,45 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej. 4,00 zł  

3.   OD BUDOWLI   2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3   -7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 300/XLI/2010 z   dnia 10.11.2010 r. w   sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »