| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/91/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.19 pkt 1 lit ”a” i pkt 2, art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z późn.zm.)w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. (M.P.Nr 95, poz 961).

Rada Miasta Poręba
uchwala :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych , prawnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach :

1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra,wózka,roweru 7,00zł

2. Przy sprzedaży z wozu konnego 10,00zł

3. Przy sprzedaży ze stołów, straganów 25,00zł

4. Przy sprzedaży z samochodów osobowych, przyczep samochodowych 25,00zł

5. Przy sprzedaży z samochodów o ład. do 1,5t 30,00zł

6. Przy sprzedaży z samochodów ciężarowych powyżej 1,5t 35,00zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Porębie.

§ 3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 12% osiągniętych wpływów z inkasa opłaty.

§ 4. Inkasent jest zobowiązany wpłacić opłatę targową do Urzędu Miasta Poręba, w dniu dokonania poboru.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 6. Traci moc uchwała Nr L/332/10 Rady Miasta Poręba z dnia 5 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej ,sposobu jej poboru.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »