| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/11/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

1. Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych:

1) Załącznik Nr 1 - Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości;

2) Załącznik Nr 2 - Wzór informacji w sprawie podatku rolnego;

3) Załącznik Nr 3 - Wzór informacji w sprawie podatku leśnego;

4) Załącznik Nr 4 - Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości;

5) Załącznik Nr 5 - Wzór deklaracji na podatek rolny;

6) Załącznik Nr 6 - Wzór deklaracji na podatek leśny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XI/7/2005 z dnia 24.11.2005 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/11/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/11/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/11/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/11/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/11/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/11/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »