| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/119/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brenna za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość górnych stawek opłat za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Brenna, ustala się następująco:

1) dla właścicieli nieruchomości nie stosujących zasady selektywnej zbiórki odpadów - 170zł za 1m3.

2) dla właścicieli nieruchomości stosujących zasady selektywnej zbiórki odpadów - 100zł za 1m3 .

2. Górna stawka opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynosi 75zł za 1m3.

3. Stawki wymienione w pkt 1 i 2 zawierają podatek VAT.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/284/09 Rady Gminy Brenna z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brenna za zbieranie, transport i unieszkodliwienie stałych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »