| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie przyznawanych przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, a także rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i inne osiągnięcia w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Miasta Racibórz, w formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/718/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Miasto Racibórz za wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w zakresie sportu i rekreacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr XIII/195/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Regulamin przyznawania przez Miasto Racibórz nagród i wyróznień dla osób fizycznych za osiągniete wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »