| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO W 2011 ROKU

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku dla Miasta Gliwice i   Powiatu Gliwickiego działała na podstawie zapisów art. 38 a   ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym oraz Porozumienia z   dnia 11.12.2001 r., zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a   Starostą Gliwickim.  

W 2011 r. komisja pracowała w   składzie:  

1.   Przewodniczący:  

 

- Prezydent Miasta Gliwice  

- Zygmunt Frankiewicz  

- Starosta Gliwicki  

- Michał Nieszporek  

2.   Członkowie:  

 

- Radny Rady Miejskiej  

- Zbigniew Grzyb  

- Radny Rady Powiatu  

- Tadeusz Mamok  

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta  

- Tomasz Wójcik  

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta  

- Aleksandra Adamska  

- Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego  

- Stanisław Korczyk  

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji  

- Rafał Kochańczyk  

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji  

- Krzysztof Pasternak  

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód  

- Beata Wojtasik  

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód  

- Tadeusz Żymełka  

3.   Członkowie z   głosem doradczym:  

 

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP  

- Marian Matejczyk  

- Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Gliwicach  

- Zbigniew Bożek  

- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w   Gliwicach  

- Elżbieta Tomaszewska  

Koszty działania komisji pokrywane były w   równych częściach przez Miasto Gliwice i   Powiat Gliwicki, ze środków budżetowych, zgodnie z   zasadami określonymi w   Porozumieniu Prezydenta Miasta Gliwice i   Starosty Powiatu Gliwickiego.  

Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadziło Centrum Ratownictwa Gliwice.  

W 2011 r. komisja odbyła 3   posiedzenia w   następujących terminach: 16 maja, 13 czerwca oraz 17 października.  

W trakcie posiedzeń komisja realizowała swoje zadania ustawowe, w   tym między innymi:  

1)   opiniowała okresowe sprawozdania z   działalności Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód oraz Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód,  

2)   oceniła stan przygotowania i   zabezpieczenia kąpielisk oraz miejsc wyznaczonych do kąpieli w   okresie letnim na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego,  

3)   zapoznała się z   wynikami działań kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego w   2010 r. w   zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez placówki użyteczności publicznej oraz zakłady zajmujące się przeróbką lub składowaniem materiałów łatwopalnych,  

4)   oceniała stan przestrzegania przepisów prawa przez społeczność lokalną w   zakresie utrzymania właściwego porządku w   mieście,  

5)   oceniła działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w   zakresie edukacyjno-informacyjnym społeczeństwa, dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego,  

6)   przyjęła informację podsumowującą akcję „Bezpieczne Wakacje” w   2011 r., obejmującą swoim zakresem kontrolę zbiorników wodnych i   dzikich kąpielisk, kontrolę miejsc i   punktów sprzedaży alkoholu i   wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów osób małoletnich, działania operacyjno-prewencyjne w   rejonach dworców kolejowych i   autobusowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym,  

7)   oceniała stan sanitarno-epidemiologiczny oraz stan bezpieczeństwa weterynaryjnego m. Gliwice i   powiatu gliwickiego,  

8)   przyjęła informację dotyczącą procesu kreowania pozytywnego wizerunku Policji wśród dzieci i   młodzieży,  

9)   omawiała zadania zarządców dróg oraz gmin w   zakresie postępowania z   chorą, ranną oraz padłą zwierzyną na obszarze powiatu gliwickiego,  

10)   dokonała oceny wyników akcji profilaktycznych prowadzonych wśród dzieci i   młodzieży szkolnej, w   tym m.in.: „Bezpieczny Rowerzysta” i   „Bezpieczna Droga Do Szkoły”,  

11)   przyjęła informację o   stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg i   ulic oraz o   opracowaniu planów operacyjno-technicznych na wypadek wystąpienia obfitych opadów śniegu i   innych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

STAROSTA GLIWICKI  


Michał   Nieszporek

PREZYDENT MIASTA GLIWICE  


Zygmunt   Frankiewicz

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »