| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO W 2011 ROKU

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku dla Miasta Gliwice i   Powiatu Gliwickiego działała na podstawie zapisów art. 38 a   ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym oraz Porozumienia z   dnia 11.12.2001 r., zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a   Starostą Gliwickim.  

W 2011 r. komisja pracowała w   składzie:  

1.   Przewodniczący:  

 

- Prezydent Miasta Gliwice  

- Zygmunt Frankiewicz  

- Starosta Gliwicki  

- Michał Nieszporek  

2.   Członkowie:  

 

- Radny Rady Miejskiej  

- Zbigniew Grzyb  

- Radny Rady Powiatu  

- Tadeusz Mamok  

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta  

- Tomasz Wójcik  

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta  

- Aleksandra Adamska  

- Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego  

- Stanisław Korczyk  

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji  

- Rafał Kochańczyk  

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji  

- Krzysztof Pasternak  

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód  

- Beata Wojtasik  

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód  

- Tadeusz Żymełka  

3.   Członkowie z   głosem doradczym:  

 

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP  

- Marian Matejczyk  

- Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Gliwicach  

- Zbigniew Bożek  

- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w   Gliwicach  

- Elżbieta Tomaszewska  

Koszty działania komisji pokrywane były w   równych częściach przez Miasto Gliwice i   Powiat Gliwicki, ze środków budżetowych, zgodnie z   zasadami określonymi w   Porozumieniu Prezydenta Miasta Gliwice i   Starosty Powiatu Gliwickiego.  

Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadziło Centrum Ratownictwa Gliwice.  

W 2011 r. komisja odbyła 3   posiedzenia w   następujących terminach: 16 maja, 13 czerwca oraz 17 października.  

W trakcie posiedzeń komisja realizowała swoje zadania ustawowe, w   tym między innymi:  

1)   opiniowała okresowe sprawozdania z   działalności Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód oraz Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód,  

2)   oceniła stan przygotowania i   zabezpieczenia kąpielisk oraz miejsc wyznaczonych do kąpieli w   okresie letnim na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego,  

3)   zapoznała się z   wynikami działań kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego w   2010 r. w   zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez placówki użyteczności publicznej oraz zakłady zajmujące się przeróbką lub składowaniem materiałów łatwopalnych,  

4)   oceniała stan przestrzegania przepisów prawa przez społeczność lokalną w   zakresie utrzymania właściwego porządku w   mieście,  

5)   oceniła działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w   zakresie edukacyjno-informacyjnym społeczeństwa, dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego,  

6)   przyjęła informację podsumowującą akcję „Bezpieczne Wakacje” w   2011 r., obejmującą swoim zakresem kontrolę zbiorników wodnych i   dzikich kąpielisk, kontrolę miejsc i   punktów sprzedaży alkoholu i   wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów osób małoletnich, działania operacyjno-prewencyjne w   rejonach dworców kolejowych i   autobusowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym,  

7)   oceniała stan sanitarno-epidemiologiczny oraz stan bezpieczeństwa weterynaryjnego m. Gliwice i   powiatu gliwickiego,  

8)   przyjęła informację dotyczącą procesu kreowania pozytywnego wizerunku Policji wśród dzieci i   młodzieży,  

9)   omawiała zadania zarządców dróg oraz gmin w   zakresie postępowania z   chorą, ranną oraz padłą zwierzyną na obszarze powiatu gliwickiego,  

10)   dokonała oceny wyników akcji profilaktycznych prowadzonych wśród dzieci i   młodzieży szkolnej, w   tym m.in.: „Bezpieczny Rowerzysta” i   „Bezpieczna Droga Do Szkoły”,  

11)   przyjęła informację o   stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg i   ulic oraz o   opracowaniu planów operacyjno-technicznych na wypadek wystąpienia obfitych opadów śniegu i   innych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

STAROSTA GLIWICKI  


Michał   Nieszporek

PREZYDENT MIASTA GLIWICE  


Zygmunt   Frankiewicz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »