| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/117/12 Rady Gminy Godów

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   póź. zm.), art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 16 listopada 2006 r. o   opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225 z   2006 r. poz. 1635 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8   z 2005 r. poz. 60 ze zm.), oraz art 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 197 z   2011 r. poz. 1172 ze zm.).  

Rada Gminy Godów uchwala:  

§   1.   Zarządzić na terenie gminy Godów pobór opłaty skarbowej w   drodze inkasa.  

§   2.   Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy:  

1)   Marek Kowalski  

2)   Barbara Herman  

§   3.   W sprawie poboru opłaty skarbowej ustala się co następuje:  

1)   wysokość wynagrodzenia inkasentów za inkaso opłaty skarbowej w   wysokości 5   % zainkasowanych i   wpłaconych w   terminach kwot.                

2)   zobowiązuje się inkasentów wymienionych w   § 2   do dokonywania codziennych wpłat zainkasowanych opłat na konto budżetu gminy.  

§   4.   Inkasent nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z   niniejszej Uchwały innej osobie.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   6.   Traci moc Uchwała nr V/31/07 Rady Gminy Godów z   dnia 08 lutego 2007 r. w   sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso, Uchwała nr XVIII/160/08 Rady Gminy Godów z   dnia 05 czerwca 2008 r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godów w   sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczania inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »