| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/117/12 Rady Gminy Godów

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   póź. zm.), art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 16 listopada 2006 r. o   opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225 z   2006 r. poz. 1635 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8   z 2005 r. poz. 60 ze zm.), oraz art 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 197 z   2011 r. poz. 1172 ze zm.).  

Rada Gminy Godów uchwala:  

§   1.   Zarządzić na terenie gminy Godów pobór opłaty skarbowej w   drodze inkasa.  

§   2.   Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy:  

1)   Marek Kowalski  

2)   Barbara Herman  

§   3.   W sprawie poboru opłaty skarbowej ustala się co następuje:  

1)   wysokość wynagrodzenia inkasentów za inkaso opłaty skarbowej w   wysokości 5   % zainkasowanych i   wpłaconych w   terminach kwot.                

2)   zobowiązuje się inkasentów wymienionych w   § 2   do dokonywania codziennych wpłat zainkasowanych opłat na konto budżetu gminy.  

§   4.   Inkasent nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z   niniejszej Uchwały innej osobie.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   6.   Traci moc Uchwała nr V/31/07 Rady Gminy Godów z   dnia 08 lutego 2007 r. w   sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso, Uchwała nr XVIII/160/08 Rady Gminy Godów z   dnia 05 czerwca 2008 r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godów w   sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczania inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »