| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 80 ust. 4   oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j.- Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala,   co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z   dnia 29 września 2009 r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i   trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i   innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, wprowadza się następującą zmianę:  

-   w 4   pkt 3)   otrzymuje nowe brzmienie:  

3) na ucznia, innego niż uczeń z   § 4   pkt 1   uczęszczającego do przedszkola niepublicznego - stawka dotacji od daty wejścia w   życie niniejszej uchwały do 31.12.2012 r. wynosi 80% podstawy z   § 2   pkt 4   lit.a). . ,

-   w   § 8   ust 1.   otrzymuje brzmienie:  

1. W   przypadku zmiany w   trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Porąbka dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i   odpowiednio zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego. Tą samą zasadę stosuje się przy rozliczeniu rocznym dotacji. . .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   pierwszym dniu miesiąca następującego po ostatnim dniu miesiąca, w   którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »