| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 80 ust. 4   oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j.- Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala,   co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z   dnia 29 września 2009 r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i   trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i   innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, wprowadza się następującą zmianę:  

-   w 4   pkt 3)   otrzymuje nowe brzmienie:  

3) na ucznia, innego niż uczeń z   § 4   pkt 1   uczęszczającego do przedszkola niepublicznego - stawka dotacji od daty wejścia w   życie niniejszej uchwały do 31.12.2012 r. wynosi 80% podstawy z   § 2   pkt 4   lit.a). . ,

-   w   § 8   ust 1.   otrzymuje brzmienie:  

1. W   przypadku zmiany w   trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Porąbka dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i   odpowiednio zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego. Tą samą zasadę stosuje się przy rozliczeniu rocznym dotacji. . .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   pierwszym dniu miesiąca następującego po ostatnim dniu miesiąca, w   którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »