| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 221 ust.4 ustawy z   dnia 27 sierpnia2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art.164 ust. 5c ustawy z   dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z   2005r. Nr 239, poz. 2019 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  

Rada Gminy Wielowieś   uchwala co następuje :  

§   1.   W uchwale nr IX/77/11 Rady Gminy Wielowieś z   dnia 1   września 2011r. w   sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w   formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i   sposobu jej rozliczania dokonuje się następujących zmian:  

1)   § 3   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

5.   W 2012 r. wniosek, o   którym mowa w   ust. 2   należy składać w   terminie do dnia 31 maja 2012 roku. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś  


Stefan   Kusz

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »