| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 221 ust.4 ustawy z   dnia 27 sierpnia2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art.164 ust. 5c ustawy z   dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z   2005r. Nr 239, poz. 2019 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  

Rada Gminy Wielowieś   uchwala co następuje :  

§   1.   W uchwale nr IX/77/11 Rady Gminy Wielowieś z   dnia 1   września 2011r. w   sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w   formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i   sposobu jej rozliczania dokonuje się następujących zmian:  

1)   § 3   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

5.   W 2012 r. wniosek, o   którym mowa w   ust. 2   należy składać w   terminie do dnia 31 maja 2012 roku. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś  


Stefan   Kusz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »