| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 223/XX/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w   zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii organizacji pozarządowych i   podmiotów, wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznegoi o   wolontariacie  

RADA MIASTA  
uchwala:  

§   1.   Uchwała niniejsza określa warunki odpłatności za pomoc przyznaną w   formie posiłku osobom  
i rodzinom, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 roku o   ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w   zakresie dożywiania", jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art. 8   ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   2.   Osoby, o   których mowa w   § 1   ponoszą odpłatność za pomoc w   formie posiłku w   zależności  
od dochodu:  

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo osoby w   rodzinie, w   % kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy  
o pomocy społecznej  

Wskaźnik odpłatności w   % liczonych wg kosztu posiłku dla:  

Osób samotnie gospodarujących  

Osób w   rodzinie  

powyżej 150% do 200%  

70%  

80%  

powyżej 200% do 250%  

80%  

100%  

powyżej 250%  

100%  

100%  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 01.07.2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »