| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 223/XX/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w   zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii organizacji pozarządowych i   podmiotów, wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznegoi o   wolontariacie  

RADA MIASTA  
uchwala:  

§   1.   Uchwała niniejsza określa warunki odpłatności za pomoc przyznaną w   formie posiłku osobom  
i rodzinom, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 roku o   ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w   zakresie dożywiania", jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art. 8   ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   2.   Osoby, o   których mowa w   § 1   ponoszą odpłatność za pomoc w   formie posiłku w   zależności  
od dochodu:  

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo osoby w   rodzinie, w   % kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy  
o pomocy społecznej  

Wskaźnik odpłatności w   % liczonych wg kosztu posiłku dla:  

Osób samotnie gospodarujących  

Osób w   rodzinie  

powyżej 150% do 200%  

70%  

80%  

powyżej 200% do 250%  

80%  

100%  

powyżej 250%  

100%  

100%  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 01.07.2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »