| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/316/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w   związku z   art. 14 ust. 1   i ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Knurów  

Rada Miasta Knurów, uchwala:  

§   1.  

Usługi świadczone przez przedszkola i   oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w   zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

§   2.  

Ustala się opłatę w   wysokości 1,50 zł za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem po czasie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w   § 1.  

§   3.  

Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej w   § 2.  

§   4.  

Liczbę godzin sprawowania opieki przez przedszkole lub oddział przedszkolny określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej a   rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.  

Tracą moc :  

1.   Uchwała Nr XLIX/751/10 Rady Miasta Knurów z   dnia 15 września 2010 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w   szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów.  

2.   Uchwała Nr XIX/278/12 Rady Miasta Knurów z   dnia 18 kwietnia 2012 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z   dnia 4   sierpnia 2010 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w   szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »