| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/316/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w   związku z   art. 14 ust. 1   i ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Knurów  

Rada Miasta Knurów, uchwala:  

§   1.  

Usługi świadczone przez przedszkola i   oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w   zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

§   2.  

Ustala się opłatę w   wysokości 1,50 zł za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem po czasie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w   § 1.  

§   3.  

Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej w   § 2.  

§   4.  

Liczbę godzin sprawowania opieki przez przedszkole lub oddział przedszkolny określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej a   rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.  

Tracą moc :  

1.   Uchwała Nr XLIX/751/10 Rady Miasta Knurów z   dnia 15 września 2010 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w   szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów.  

2.   Uchwała Nr XIX/278/12 Rady Miasta Knurów z   dnia 18 kwietnia 2012 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z   dnia 4   sierpnia 2010 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w   szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »