| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/181/2012 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 9, art. 9   ust. 1   i art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 9, 11 i   13 ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity. Dz.U. z   2001r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/289/2009 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 21 grudnia 2009r. w   sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i   nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w   Wojkowicach  

Rada Miasta Wojkowice uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w   Wojkowicach, nadanym uchwałą Nr XLI/289/2009 rady Miasta Wojkowice z   dnia 21 grudnia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany :  

1.   W § 8   Statutu dodaje się pkt 8) i   9) w   brzmieniu :  

„8) prowadzenie działalności edukacyjnej i   zajęć ruchowych ( w   tym aerobik), 9) świadczenie usług poligraficznych ( w   tym ksero).” .

2.   § 17 ust. 3   Statutu otrzymuje następujące brzmienie :  

„3.  

Organizator przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w   formie dotacji : 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów, 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 3) celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.” .

3.   § 17 ust. 5   Statutu otrzymuje następujące brzmienie :  

„5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora”. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »