| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/181/2012 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 9, art. 9   ust. 1   i art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 9, 11 i   13 ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity. Dz.U. z   2001r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/289/2009 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 21 grudnia 2009r. w   sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i   nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w   Wojkowicach  

Rada Miasta Wojkowice uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w   Wojkowicach, nadanym uchwałą Nr XLI/289/2009 rady Miasta Wojkowice z   dnia 21 grudnia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany :  

1.   W § 8   Statutu dodaje się pkt 8) i   9) w   brzmieniu :  

„8) prowadzenie działalności edukacyjnej i   zajęć ruchowych ( w   tym aerobik), 9) świadczenie usług poligraficznych ( w   tym ksero).” .

2.   § 17 ust. 3   Statutu otrzymuje następujące brzmienie :  

„3.  

Organizator przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w   formie dotacji : 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów, 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 3) celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.” .

3.   § 17 ust. 5   Statutu otrzymuje następujące brzmienie :  

„5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora”. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »