| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12 września 2012r.

do Porozumienia nr 57/KT/2012 zawartego w dniu 28.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Gliwickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego  

Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego  

zwanym dalej „Przekazującym”  

a Powiatem Gliwickim,   z siedzibą w   Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  

Michał Nieszporek - Starosta  

Waldemar Dombek - Wicestarosta  

zwanym dalej „Przejmującym”  

o następującej treści :  

§   1.  

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany określonego Porozumienia polegającej na wprowadzeniu w   §   6   pkt   2 następującego brzmienia: „Odstąpienie od Porozumienia wynikające z   pkt 1b) nie zwalnia Przejmującego z   roszczeń finansowych związanych z   wykonywaniem Porozumienia i   odstąpieniem od jego realizacji”.  

§   2.  

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Aneks został sporządzony w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Strona Przekazująca                                                                                                                                                                                                                                             Strona Przejmująca  

 

 

WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga


CZŁONEK ZARZĄDU  


Aleksandra   Banasiak

STAROSTA  


Michał   Nieszporek


WICESTAROSTA  


Waldemar   Dombek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »