| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12 września 2012r.

do Porozumienia nr 57/KT/2012 zawartego w dniu 28.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Gliwickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego  

Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego  

zwanym dalej „Przekazującym”  

a Powiatem Gliwickim,   z siedzibą w   Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  

Michał Nieszporek - Starosta  

Waldemar Dombek - Wicestarosta  

zwanym dalej „Przejmującym”  

o następującej treści :  

§   1.  

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany określonego Porozumienia polegającej na wprowadzeniu w   §   6   pkt   2 następującego brzmienia: „Odstąpienie od Porozumienia wynikające z   pkt 1b) nie zwalnia Przejmującego z   roszczeń finansowych związanych z   wykonywaniem Porozumienia i   odstąpieniem od jego realizacji”.  

§   2.  

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Aneks został sporządzony w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Strona Przekazująca                                                                                                                                                                                                                                             Strona Przejmująca  

 

 

WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga


CZŁONEK ZARZĄDU  


Aleksandra   Banasiak

STAROSTA  


Michał   Nieszporek


WICESTAROSTA  


Waldemar   Dombek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »