| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika

Or .0007.121.2012  

(2012/031368)  

UCHWAŁA NR 350/XXVI/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 12 września   2012   r.  

w sprawie   ustalenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika.  

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391)  oraz  art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Komisję Finansów,  

Rada Miasta Rybnika  

uchwala:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

2.   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Rybnickich Służb Komunalnych przy ul. Rzecznej 8.  

§   2.   Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w   terminie do 29 marca 2013 roku.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr 350/XXVI/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji o   wysokiści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »