| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 5 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznycgh ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zmniejsza się o kwotę                                                                                                   1204958,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                         33721851,07
w tym

- dochody bieżące                                                                                                   32252527,07
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których               518372,65
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                   1469324,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         717995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych

a)               a) zwiększa się o kwotę                                                                                                   2196572,44

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                         39335441,07
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                   31406752,29
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których               645015,88
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
- wydatki majątkowe
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których               7928688,78
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     2976351,32

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                     23607592,89
w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                           16898580,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                           6709012,71

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                   2934231 52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         3777912,00

d) obsługa długu                                                                                                                 442 000,00

e)               e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych               645015,88                                                                                                                

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 345 726,14 zł. , którego kwota po zmianach wynosi 5 613 590,00 zł. , z źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 2 63 590,00 zł. , kredty
w wyskokości 5 350 000,00 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 832 218,00zł., rozchody budżetu wynoszą 3 218 628,00zł. jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W ykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy XX/147/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 5 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy XX/147/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 5 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy XX/147/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 5 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy XX/147/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 5 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »