| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/49/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
/t.j. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./ w   związku z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach /t.j. Dz.U. z   2005 r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji  

Rada Gminy Mszana uchwala:  

§   1.   Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie  
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.  

§   2.   Termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się do dnia 15 lipca 2013 r.  

§   3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w zmienionej wysokości uiszcza się w   terminie 10 dni od dnia, w   którym złożono deklarację o   zmianie.  

§   4.   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazuje się na konto bankowe Urzędu Gminy Mszana.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »