| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 15 października 2012r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

strony Porozumienia:  

Gmina Częstochowa, reprezentowana przez:   Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie – Mariusza Sikorę   , działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy nr NA.077.1.224.2011 z   dnia 10.05.2011 r.  

oraz Gmina Mstów reprezentowana przez:   Wójta - Adama Jakubczaka.  

Zgodnie z   § 10 ust. 1   i ust. 2   porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 zawartego w   dniu 23 grudnia 2011 roku pomiędzy Gminą Częstochowa a   Gminą Mstów w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów strony wprowadzają aneks o   następującej treści:  

§   1.   1.   § 9   ust. 1   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1   stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.”  

2.   Zmienia się Załącznik Nr 1   wymieniony w   § 3   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr   1 do niniejszego aneksu.  

3.   Zmienia się Załącznik Nr 2   wymieniony w   § 5   ust. 1   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr 2   do niniejszego aneksu.  

§   2.   Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks obowiązuje od dnia 1   października 2012   r.  

§   4.   Aneks do porozumienia sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy Mstów, trzy dla Gminy Częstochowa.  

§   5.   Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Mstów  


Adam   Jakubczak

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 2
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 października 2012 r.

do Porozumienia z   dnia 23 grudnia 2011 r. powierzającego Gminie Częstochowa realizację zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów  

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – GMINA MSTÓW  
od 1   stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku  

I. Numery i   trasy poszczególnych linii w   okresie od 1   stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku:  

Linia nr 30  

Trasa linii: JASKRÓW – WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.  

II. Numery i   trasy poszczególnych linii w   okresie od 1   kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku  

Linia nr 30  

Trasa linii: JASKRÓW – WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.  

III. Numery i   trasy poszczególnych linii w   okresie od 1   października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku  

Linia nr 30  

Trasa linii: JASKRÓW – WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.  


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 2
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 października 2012 r.

do Porozumienia z   dnia 23 grudnia 2011 r. powierzającego Gminie Częstochowa realizację zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów  

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – GMINA MSTÓW  

I. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów w   okresie od   1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 na podstawie planu wozokilometrów:  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Mstów –   3 615,00  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr –   6,35 zł   (słownie: sześć złotych 35/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów –  

6 470,85 zł   (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 85/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% -   1 318,75 zł   (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych 75/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze   sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Mstów w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. w   wysokości –   17 804,00 zł   (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset cztery złote 00/100).  

II. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów w   okresie od   1   kwietnia 2012 r do 30 września 2012 r. na podstawie planu wozokilometrów:  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Mstów –   7 080,00  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr –   6,35 zł   (słownie: sześć złotych 35/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów –  

12 673,20 zł   (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 20/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% -   2 582,78 zł   (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 78/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Mstów w   okresie od 01.04.2012 r. do 30.09.2012 r. w   wysokości –   34 867,58 zł   (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 58/100).  

III. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów w   okresie od   1   października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na podstawie planu wozokilometrów:  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Mstów –   3 633,00  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr –   6,35 zł   (słownie: sześć złotych 35/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów –  

6 832,75 zł   (słownie: sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 75/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% -   1 298,95 zł   (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 95/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Mstów w   okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. w   wysokości –   17 535,75 zł   (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 75/100).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »