| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatek od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn postanawia  

§   1.   Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013, w   sposób następujący:  

1.                               Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

1)                 powyżej 3,5 t i   poniżej 12 t:  

 

a)  
 

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  
 

790,00 zł  
 

b)  
 

powyżej 5,5 t do 9   t włącznie  
 

1.270,00 zł  
 

c)  
 

powyżej 9   t i   mniej niż 12 t  
 

1.540,00 zł  
 

2)                 równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  
 

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  
 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

nie mniej niż  
 

mniej niż  
 

stawka podatku w   złotych  
 

Dwie osie  
 

12  
 

15  
 

1.750,00  
 

1.960,00  
 

15  
 

 

1.780,00  
 

2.070,00  
 

Trzy osie  
 

12  
 

19  
 

1.960,00  
 

2.170,00  
 

19  
 

23  
 

2.070,00  
 

2.280,00  
 

23  
 

 

2.170,00  
 

2.390,00  
 

Cztery osie i   więcej  
 

12  
 

27  
 

2.280,00  
 

2.600,00  
 

27  
 

29  
 

2.390,00  
 

2.700,00  
 

29  
 

 

2.600,00  
 

2.820,00  
 

2.                               Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

1)                 od 3,5 t i   poniżej 12 t - 1.220,00 zł  

2)                 równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  
 

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  
 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

nie mniej niż  
 

mniej niż  
 

stawka podatku w   złotych  
 

Dwie osie  
 

12  
 

25  
 

1.540,00  
 

1.750,00  
 

25  
 

31  
 

1.750,00  
 

1.970,00  
 

31  
 

 

1.970,00  
 

2.090,00  
 

Trzy osie  
 

12  
 

40  
 

1.960,00  
 

2.170,00  
 

40  
 

 

2.390,00  
 

2.800,00  
 

3.                               Od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

1)                 od 7   t i   poniżej 12 t - 1.370,00 zł  

2)                 równą lub wyższą niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w   tonach  
 

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  
 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

nie mniej niż  
 

mniej niż  
 

stawka podatku w   złotych  
 

Jedna oś  
 

12  
 

25  
 

1.170,00  
 

1.420,00  
 

25  
 

 

1.320,00  
 

1.540,00  
 

Dwie osie  
 

12  
 

28  
 

1.220,00  
 

1.420,00  
 

28  
 

33  
 

1.320,00  
 

1.540,00  
 

33  
 

38  
 

1.540,00  
 

1.750,00  
 

38  
 

 

1.850,00  
 

2.070,00  
 

Trzy osie  
 

12  
 

38  
 

1.420,00  
 

1.750,00  
 

38  
 

-  
 

1.540,00  
 

1.850,00  
 

4.                               Od autobusu, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

1)                 mniejszej niż 30 miejsc - 1.270,00 zł  

2)                 równej lub większej niż 30 miejsc - 1.700,00 zł  

§   2.   §   2.     Traci moc uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Krupski Młyn z   dnia 25 października 2011 roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  

§   3.   §   3.     Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   4.   1.   §   4.     1.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »