| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.078.2012 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminn(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 95 z 2010 r., poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. Nr 197 z 2011 r., poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (Art. 8 pkt 1 ustawy)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i poniżej12

stawka podatku w złotych

posiadające certyfikat EURO

598

771

841

nie posiadające certyfikatu EURO

608

898

955

b) równej lub wyższej niż 12 ton (Art. 8 pkt 2 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

898

1013

13

14

955

1082

14

15

1082

1196

15

1196

1553

3 osie

12

17

1012

1231

17

19

1140

1358

19

21

1254

1473

21

23

1358

1560

23

25

1852

2083

25

1852

2083

4 osie i więcej

12

25

1196

1473

25

27

1323

1600

27

29

1553

2025

29

31

2164

3002

31

2164

3010

2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton (Art. 8 pkt 3 ustawy)

Stawka podatku w złotych

Ciągniki wyprodukowane

od 3,5 tony do 7 włącznie

powyżej 7 ton i poniżej 12

posiadające certyfikat EURO

241

357

nie posiadające certyfikatu EURO

357

484

b) równej lub wyższej niż 12 ton (Art.8 pkt 4 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

254

368

18

25

381

622

25

31

725

1127

31

1796

2370

3 osie

12

40

1553

2164

40

2164

3072

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) od 7 ton i poniżej 12 (Art. 8 pkt 5 ustawy) - stawka podatku 228,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton ( Art. 8 pkt 6 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

254

366

18

25

368

493

25

433

691

2 osie

12

28

368

493

28

33

771

1042

33

38

1082

1583

38

1439

2088

3 osie

12

38

841

1158

38

1196

1566

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia (Art. 8 pkt 7 ustawy):

Stawka podatku w złotych

Mniejszej niz 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

posiadające certyfikat EURO

955

1680

nie posiadające certyfikatu EURO

1323

1921

§ 2. Traci moc uchwała Nr BRM.0007.00082.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin i BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »