| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 9 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/145/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kozy Nr XX/145/12 z dnia 5 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. . W zakresie zabiegów:

1) sanitarnych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o tym, że dysponuje miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi oraz że działalność będzie prowadzona w sposób nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczania tras wywozu oraz w sposób uniemożliwiający wypływanie nieczystości ze zbiornika;

2) porządkowych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o gotowości prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług;.

2.               Skreśla się treść §1 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »