| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 9 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/145/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kozy Nr XX/145/12 z dnia 5 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. . W zakresie zabiegów:

1) sanitarnych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o tym, że dysponuje miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi oraz że działalność będzie prowadzona w sposób nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczania tras wywozu oraz w sposób uniemożliwiający wypływanie nieczystości ze zbiornika;

2) porządkowych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o gotowości prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług;.

2.               Skreśla się treść §1 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »