| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/XXVII/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ust. 1, 2 i 3 oraz 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przyjmuje się sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012r., poz. 391), gdzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1. 12,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2. 16,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Dla ustalenia opłaty w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności:

1. w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

a) 13,45 zł za pojemnik 110 l – 120 l,

b) 22,45 zł za pojemnik 240 l,

c) 84,38 zł za pojemnik 1100 l,

d) 10,66 zł za worek 80 l,

e) 12,23 zł za worek 100 l,

2. w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

a) 18,48 zł za pojemnik 110 l – 120 l,

b) 29,31 zł za pojemnik 240 l,

c) 128,23 zł za pojemnik 1100 l,

d) 14,74 zł za worek 80 l,

e) 17,33 zł za worek 100 l.

§ 4. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy uznać takie zbieranie odpadów komunalnych, w wyniku którego właściciel nieruchomości zbiera i przekazuje w sposób selektywny co najmniej 25% objętości oddawanych odpadów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »