| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/205/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz.391 ) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) opłatę należy uiszczać w okresach dwumiesięcznych,

2) opłaty będą wnoszone każdorazowo bez wezwania w terminach: za miesiąc styczeń i luty do dnia 15 lutego, za miesiąc marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia,za miesiąc maj i czerwiec do dnia 15 czerwca,za miesiąc lipiec i sierpień do dnia 15 sierpnia,za miesiąc wrzesień i październik do dnia 15 października, za miesiąc listopad i grudzień do dnia 15 grudnia.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 15 sierpnia 2013 roku.

3. Wysokość stawki opłaty , o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.

4. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem na rachunek bankowy Gminy Istebna lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Istebna .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »