| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/250/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź.zm.), art.6 k i   6j ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U.z 2012 r. poz. 391), art.4 ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   póź.zm.) i   na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10.12.2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami   Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty określonej w   odrębnej uchwale.  

§   2.   Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi odrębna uchwała.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w   Świerklańcu, umieszczeniu jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w   Świerklańcu i   Informatorze Gminy Świerklaniec.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marek   Cyl

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »