| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/250/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź.zm.), art.6 k i   6j ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U.z 2012 r. poz. 391), art.4 ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   póź.zm.) i   na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10.12.2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami   Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty określonej w   odrębnej uchwale.  

§   2.   Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi odrębna uchwała.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w   Świerklańcu, umieszczeniu jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w   Świerklańcu i   Informatorze Gminy Świerklaniec.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marek   Cyl

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »