| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/234/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz.391), Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2  

Deklaracje, o   których mowa w   § 1   właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Miasta i   Gminy Pilica w   terminie:  

1)   do dnia 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny,  

4)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilica.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/234/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »