| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/195/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),

b) selektywnie zbieranych:

- szkła,

- plastiku, metalu, papieru,

- żużlu

- odpadów wielkogabarytowych;

2) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt 1, odbywać się będzie w punktach selektywnego zbierania odpadów:

a) wielkogabarytowych

b) remontowo – budowlanych w ilości do 1 m3

c) opon w ilości do 4 szt./rok

d) odpadów zielonych

e) przeterminowanych lekarstw

f) chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,

g) zużytych baterii i akumulatorów,

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych

i) tekstyliów, w tym ubrań

3) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

4) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

5) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi w każdy piątek od godziny 8.00 do 13.00.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »