| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 211/XXIII/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. sali sportowej, stanowiącej własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym zarządzie Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4 art. 41 ust. 1 oraz art. 42 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. sali sportowej, stanowiącej własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym zarządzie Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej:

1. Korzystanie z obiektu odbywa się na podstawie regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej.

2. Pomieszczenia Sali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym, osobom fizycznym i innym zorganizowanym grupom przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Gimnazjum w Poczesnej.

3. Pierwszeństwo realizacji przed innymi imprezami mają w kolejności zajęcia:

a) z wychowankami przedszkoli oraz uczniami szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę,

b) zorganizowane przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, wspomagające proces edukacyjny dzieci i młodzieży w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne,

c) z osobami niepełnosprawnymi,

d) organizowane przez kluby sportowe .

4. Korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej lub jego części może być odpłatne lub nieodpłatne.

5. Nieodpłatnie z obiektu użyteczności publicznej mogą korzystać:

a) uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, koła zainteresowań i zespoły artystyczne, których siedziby znajdują się na terenie gminy Poczesna,

b) organizatorzy imprez sportowych lub kulturalnych o zasięgu gminnym,

c) organy jednostek pomocniczych gminy Poczesna,

d) stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej i organizacje społeczne działające na terenie gminy Poczesna

6. Odpłatnie z obiektu użyteczności publicznej lub jego części mogą korzystać inne osoby i podmioty na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej. Wysokość opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej określa się na podstawie cennika ustalonego przez Wójta Gminy Poczesna w drodze zarządzenia.

7. Za przygotowanie umowy najmu oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest dyrektor Gimnazjum w Poczesnej.

§ 2. Procedura udostępniania obiektu obejmuje:

1) Złożenie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zawierającego następujące dane:

- przewidywaną liczbę uczestników,

- przewidywany okres korzystania z obiektu lub urządzenia,

- dane osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników lub informację, że podmiot ten nie przewiduje udziału niepełnoletnich uczestników,

- dane osoby odpowiedzialnej za porządek i ochronę powierzonego do korzystania mienia

2) Zawarcie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron i ewentualne uiszczenie należności na zasadach i w wysokości określonej w umowie , o której mowa w § 2 ust. 3 uchwały

3) W czasie odpłatnego udostępniania do korzystania obiektu , dyrektor Gimnazjum w Poczesnej zobowiązany jest do zapewnienia jego dozoru.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »