| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 0050.13.2013.SK Wójta Gminy Godów

z dnia 28 marca 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Godów za 2012 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Spis Treści

I.

Informacja wstępna

1-5

II.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów budżetowych

6-25

III.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych

26-63

1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

29-30

2.

Dział 600 – Transport i łączność

30-31

3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

32

4.

Dział 710 – Działalność usługowa             

33

5.

Dział 750 – Administracja publiczna

33-35

6.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa

35

7.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

36-37

8.

Dział 758 – Różne rozliczenia

37

9.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

37-52

10.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

52-53

11.

Dział 852 – Pomoc społeczna

54-57

12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

57-58

13.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

58-59

14.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

59-60

15.

Dział 926 – Kultura fizyczna

60-61

IV.

Wynik budżetu, przychody i rozchody, zobowiązania i należności

64-67

V.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

68-72

VI.

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

73-81

VII.

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku

82

Wójt Gminy Godów


Mariusz Adamczyk


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Godów za 2012 rok

Załącznik Nr A do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikA.pdf

Wykonanie dochodów za 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr B do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikB.pdf

Wykonanie wydatków za 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr C do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikC.pdf

Wykonanie wydatków za 2012 rok w grupach wydatków - wg ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr D do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikD.pdf

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr E do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikE.pdf

Realizacja wydatków w ramach Fundusz sołeckiego w roku 2012

Załącznik Nr F do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikF.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku

Załącznik Nr G do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikG.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Godów w 2012 roku - dofinansowanie z budżetu państwa

Załącznik Nr H do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikH.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »