| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 0050.13.2013.SK Wójta Gminy Godów

z dnia 28 marca 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Godów za 2012 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Spis Treści

I.

Informacja wstępna

1-5

II.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów budżetowych

6-25

III.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych

26-63

1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

29-30

2.

Dział 600 – Transport i łączność

30-31

3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

32

4.

Dział 710 – Działalność usługowa             

33

5.

Dział 750 – Administracja publiczna

33-35

6.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa

35

7.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

36-37

8.

Dział 758 – Różne rozliczenia

37

9.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

37-52

10.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

52-53

11.

Dział 852 – Pomoc społeczna

54-57

12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

57-58

13.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

58-59

14.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

59-60

15.

Dział 926 – Kultura fizyczna

60-61

IV.

Wynik budżetu, przychody i rozchody, zobowiązania i należności

64-67

V.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

68-72

VI.

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

73-81

VII.

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku

82

Wójt Gminy Godów


Mariusz Adamczyk


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Godów za 2012 rok

Załącznik Nr A do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikA.pdf

Wykonanie dochodów za 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr B do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikB.pdf

Wykonanie wydatków za 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr C do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikC.pdf

Wykonanie wydatków za 2012 rok w grupach wydatków - wg ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr D do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikD.pdf

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr E do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikE.pdf

Realizacja wydatków w ramach Fundusz sołeckiego w roku 2012

Załącznik Nr F do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikF.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku

Załącznik Nr G do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikG.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Godów w 2012 roku - dofinansowanie z budżetu państwa

Załącznik Nr H do Sprawozdania Nr 0050.13.2013.SK
Wójta Gminy Godów
z dnia 28 marca 2013 r.
ZalacznikH.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »