| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/441/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

dla budynków wielorodzinnych i wielorodzinnych będących blokami mieszkalnymi:.

2. w § 2 dodaje się ust. 2 o brzmieniu:

Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym..

3. § 3 ust. 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

odpady wielkogabarytowe – odbiór po wystawieniu przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych:

a) dwa razy w roku – dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,

b) co tydzień – dla budynków wielorodzinnych będących blokami mieszkalnymi,

w dniu określonym w harmonogramie.

4. § 4 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, na wykonywanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, ani zgłoszenie właściwemu organowi w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »