| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.8.2013 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Hażlach zadań dotyczących dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez Starostę Jerzego Nogowczyk i Wicestarostę Jerzego Pilch, zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem, a Gminą Hażlach reprezentowaną przez Wójta Karola Folwarczny, zwaną w dalszej części porozumienia Gminą

§ 1.

Powiat powierza Gminie wykonanie następujących zadań:

1. przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika na ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie, I etap – wykonanie chodnika na odcinku od posesji nr 76 do przejścia dla pieszych, zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych przyjętym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w dniu 19 grudnia 2012 roku nr WB.6743.1518.2012.

2. przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika na ul. Głównej w Zamarskach, I etap – wykonanie chodnika na odcinku od Centrum wsi do przejścia dla pieszych, zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych przyjętym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w dniu 19 grudnia 2012 roku nr WB.6743.1517.2012.

§ 2.

1. Zadania określone w § 1 finansowane będą ze środków budżetu Powiatu w kwocie 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych.

2. Wartość zadań określona w ust. 1 może ulec zmianie w związku z ustaleniem rzeczywistych kosztów ich realizacji po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, co zostanie ujęte w aneksie do porozumienia.

3. Przekazanie środków na realizację zadań nastąpi na rachunek Gminy nr 63 8113 1017 2003 0000 0505 0002 w terminie 30 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Wójta Gminy Hażlach.

4. Rozliczenie środków Gmina przekaże Powiatowi w terminie 10 dni od odbioru końcowego zadań załączając kserokopie opisanych faktur i rachunków oraz protokoły odbioru, przy czym termin ich wykorzystania winien nastąpić do dnia 5 grudnia 2013 roku.

5. O terminie odbioru robót Gmina powiadomi Powiat.

§ 3.

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 4.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie.

§ 5.

Porozumienie sporządzono w pięciu egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron i jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Hażlach


Karol Folwarczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »