| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym(tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 217) po przeprowadzeniu konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim i   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536, z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się Uchwałę Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim”(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2012 roku, poz. 1813 i   4024 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2013 roku, poz. 207 i   poz. 2384) w   następujący sposób:  

1)   nazwa uchwały otrzymuje brzmienie:  

”w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim”;  

2)   w statucie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowachi Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim stanowiącym załącznikdo uchwały:  

a)   § 15 ust. 1   pkt 1   lit. a) otrzymuje brzmienie:  

a)   zastępcy dyrektora d/s lecznictwa (w Rydułtowach i   w Wodzisławiu Śląskim);, ,

b)   § 15 ust. 1   pkt 1   lit. c) otrzymuje brzmienie:  

c)   naczelne pielęgniarki (w Rydułtowach i   w Wodzisławiu Śląskim);, ,

c)   § 18 otrzymuje brzmienie:  

§   18.   Zmian w   statucie dokonuje Rada Powiatu Wodzisławskiego., ,

d)   Załącznik Nr 2   do statutu p.n. „Schemat organizacyjny Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibąw Wodzisławiu Śląskim” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/312/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »