| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym(tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 217) po przeprowadzeniu konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim i   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536, z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się Uchwałę Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim”(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2012 roku, poz. 1813 i   4024 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2013 roku, poz. 207 i   poz. 2384) w   następujący sposób:  

1)   nazwa uchwały otrzymuje brzmienie:  

”w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim”;  

2)   w statucie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowachi Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim stanowiącym załącznikdo uchwały:  

a)   § 15 ust. 1   pkt 1   lit. a) otrzymuje brzmienie:  

a)   zastępcy dyrektora d/s lecznictwa (w Rydułtowach i   w Wodzisławiu Śląskim);, ,

b)   § 15 ust. 1   pkt 1   lit. c) otrzymuje brzmienie:  

c)   naczelne pielęgniarki (w Rydułtowach i   w Wodzisławiu Śląskim);, ,

c)   § 18 otrzymuje brzmienie:  

§   18.   Zmian w   statucie dokonuje Rada Powiatu Wodzisławskiego., ,

d)   Załącznik Nr 2   do statutu p.n. „Schemat organizacyjny Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibąw Wodzisławiu Śląskim” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/312/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »