| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 316/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 255/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1391 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 lit. k) otrzymuje brzmienie:

“k) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe z wyłączeniem odpadów pochodzących

z budowy, rozbudowy, rozbiórki lub innych robót budowlanych wymagających uzyskania

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz

odpadów zawierających azbest,”

2) w § 5 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

“e) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe z wyłączeniem odpadów pochodzących

z budowy, rozbudowy, rozbiórki lub innych robót budowlanych wymagających uzyskania

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz

odpadów zawierających azbest,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »