| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 316/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 255/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1391 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 lit. k) otrzymuje brzmienie:

“k) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe z wyłączeniem odpadów pochodzących

z budowy, rozbudowy, rozbiórki lub innych robót budowlanych wymagających uzyskania

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz

odpadów zawierających azbest,”

2) w § 5 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

“e) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe z wyłączeniem odpadów pochodzących

z budowy, rozbudowy, rozbiórki lub innych robót budowlanych wymagających uzyskania

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz

odpadów zawierających azbest,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »