| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 228/XXI/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalania pensum dla nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674)  Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, którzy prowadzą zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych wraz z przykładami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXI/2013
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według wzoru:

W = ( X 1 + X 2 ) : [( X 1 : Y 1 ) + ( X 2 : Y 2 ) ]

gdzie :

X 1, X 2 - oznacza ilość godzin poszczególnych etatów przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

Y 1, Y 2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w ramach w/w etatów,

Przykłady naliczania pensum:

a) nauczyciel realizuje łącznie 19 godzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 20 godzinnego

9/18 + 10/20 = 0,50 + 0,50 =1,00

tygodniowy wymiar zajęć wynosi 19 godzin, brak godzin ponadwymiarowych

b) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego

6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14

jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.

c) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego

15/18 + 10/26 = 0,83 + 0,39 = 1,22

jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 20 godzin, pozostałe 5 godzin stanowią godziny ponadwymiarowe.

d) 1. nauczyciel realizuje łącznie 26 godzin, w tym 16 godzin wg pensum 30 godzinnego i 10 godzin wg pensum 18 godzinnego

16/30 + 10/18 =0,53 + 0,56 = 1,09

jeżeli 1,09 etatu stanowi 26 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,85 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 2 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.

2. Jeżeli w wyniku obliczenia pensum wyrażone będzie w ułamku dziesiętnym, zaokrągla się go w ten sposób, że wielkości wynoszące do 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej zaokrągla się do pełnej liczby.

3. Pensum dla każdego nauczyciela ustala się indywidualnie i obowiązuje ono przez jeden rok szkolny.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »