| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 228/XXI/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalania pensum dla nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674)  Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, którzy prowadzą zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych wraz z przykładami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXI/2013
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według wzoru:

W = ( X 1 + X 2 ) : [( X 1 : Y 1 ) + ( X 2 : Y 2 ) ]

gdzie :

X 1, X 2 - oznacza ilość godzin poszczególnych etatów przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

Y 1, Y 2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w ramach w/w etatów,

Przykłady naliczania pensum:

a) nauczyciel realizuje łącznie 19 godzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 20 godzinnego

9/18 + 10/20 = 0,50 + 0,50 =1,00

tygodniowy wymiar zajęć wynosi 19 godzin, brak godzin ponadwymiarowych

b) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego

6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14

jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.

c) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego

15/18 + 10/26 = 0,83 + 0,39 = 1,22

jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 20 godzin, pozostałe 5 godzin stanowią godziny ponadwymiarowe.

d) 1. nauczyciel realizuje łącznie 26 godzin, w tym 16 godzin wg pensum 30 godzinnego i 10 godzin wg pensum 18 godzinnego

16/30 + 10/18 =0,53 + 0,56 = 1,09

jeżeli 1,09 etatu stanowi 26 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,85 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 2 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.

2. Jeżeli w wyniku obliczenia pensum wyrażone będzie w ułamku dziesiętnym, zaokrągla się go w ten sposób, że wielkości wynoszące do 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej zaokrągla się do pełnej liczby.

3. Pensum dla każdego nauczyciela ustala się indywidualnie i obowiązuje ono przez jeden rok szkolny.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »