| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/366/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 7 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/336/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Zbrosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice

Rada Gminy Zbrosławice uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/336/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Zbrosławice (Dz.Urz.Woj.Sla.2013.3860) wprowadza się następujące zmiany:

1. uchyla się ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 1 do uchwały,

2. uchyla się ust. 1 pkt 11 i 12 Załącznika Nr 2 uchwały,

3. uchyla się ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do uchwały,

4. uchyla się ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie

Zapisy uchwały Nr XXVII/336/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Zbrosławice ulegają zmianie z uwagi na fakt, iż ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 1 oraz ust. 1 pkt 11 i 12 Załącznika Nr 2 uchwały wykraczają poza zakres delegacji wynikającej z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w minach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Natomiast postanowienia zawarte w przepisach ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 oraz w ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały formułują wymagania, które nie są do zweryfikowania na etapie poprzedzającym wydanie zezwolenia. Zmiany wprowadza się ze względu na wszczęte postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności w/w punktów uchwały przez Nadzór Prawny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( pismo nr NPII.4131.320.2013 z dnia 04.06.2013 r.)

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »