| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/195/13 Rady Gminy Lipowa

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie:

1) Wyposażenia technicznego:

a) posiadać pojazdy asenizacyjne oraz sprzęt specjalistyczny służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniających wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi: nazwę, adres, telefon;

c) liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

d) posiadać bazę transportową zapewniającą, w szczególności postój i garażowanie pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego.

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) zapewnić warunki umożliwiające mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy;

b) zapewnić warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń w miejscu poboru nieczystości ciekłych oraz na trasie przejazdu samochodów asenizacyjnych.

3) Miejsc przekazania nieczystości ciekłych: Przekazać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej położonej najbliżej obsługiwanego obszaru.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »