| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/195/13 Rady Gminy Lipowa

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie:

1) Wyposażenia technicznego:

a) posiadać pojazdy asenizacyjne oraz sprzęt specjalistyczny służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniających wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi: nazwę, adres, telefon;

c) liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

d) posiadać bazę transportową zapewniającą, w szczególności postój i garażowanie pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego.

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) zapewnić warunki umożliwiające mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy;

b) zapewnić warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń w miejscu poboru nieczystości ciekłych oraz na trasie przejazdu samochodów asenizacyjnych.

3) Miejsc przekazania nieczystości ciekłych: Przekazać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej położonej najbliżej obsługiwanego obszaru.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »