| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/269/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157 poz.1240)

R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje :
W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 185.896,39,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 185.896,39,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany wydatków pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

1. Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem części funduszu sołeckiego za 2012r. (41.297,39) z wypracowanymi środkami przez szkoły ZS SP Rajcza (1.171) SP Rycerka Dolna (1.880),ZS SP Rycerka Górna (25.238), SP Sól (210),ZS SP Zwardoń ( 720) ,z wprowadzeniem do budżetu zwrotu z Urzędu pracy i za refaktury oraz za zwrot z gmin za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych niepublicznych na terenie gminy Rajcza.

1. Planowane dochody budżetowe                             -               32.492.908,67

2. 2. Planowane wydatki budżetowe               -               33.652.773,67

3. Deficyt budżetu                                                         -               1.159.865
pokryty zostanie z kredytów                                           -               1.159.865

4. Rozchody ( spłaty)                                           -               2.009.240

- kredytów bankowych                                           -               1.930.200

- pożyczek                                                                       -               79.040              
w tym,

- na realizacje projektów                                           -               912.000

5. Przychody                                                         -               3.169.105

- kredyty bankowe                                                         -               2.652.121

- pożyczki                                                                       -               516.984

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/269/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/269/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/269/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/269/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »