| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 380/XXXVIII/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r

Na podstawie art.5 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95,poz. 613 z   późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic  stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (MP z   2013 r., poz. 724) oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i   prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m 2 powierzchni –   0,78 zł.  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni -   4,56 zł.  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni –   0,22 zł.  

-   z zastrzeżeniem: gruntów zajętych na drogi nie zaliczone do dróg publicznych oznaczone w   ewidencji gruntów jako „dr” bez klasyfikacji od 1   m 2 powierzchni –   0,08 zł.  

2.   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych od 1   m 2 powierzchni użytkowej   -0,64 zł.  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej-   18,92 zł   .  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej-   10,75 zł   .  

d)   związanych z   udzieleniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty  udzielające tych świadczeń od 1   m 2 powierzchni użytkowej-   4,68 zł.  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej -   4,44 zł.  

-   z zastrzeżeniem: budynków letniskowych od 1m 2 powierzchni użytkowej-   6,97 zł.  

3.   od budowli ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1. pkt.3 i   ust.3-7  -   2 %   ich wartości.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 267/XXVI/2012 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 24 października 2012 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1.Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych  typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »