| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 t.j.), art.10 ust.1 oraz  art.12  ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok2014:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do mniej niż 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

1.

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

696,00

2.

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

1104,00

3.

Powyżej 9 i mniej niż 12

1380,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton.


Lp.

Dopuszczalna masa                    całkowita w tonach


Liczba osi

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

inny system zawieszenia osi

1.

12

13

2

1368,00

1608,00

2.

13

14

1368,00

1608,00

3.

14

15

1368,00

1608,00

4.

15

1488,00

1764,00

5.

12

17


3

1488,00

2256,00

6.

17

19

1488,00

2256,00

7.

19

21

2076,00

2340,00

8.

21

23

2076,00

2340,00

9.

23

25

2160,00

2400,00

10

25

2160,00

2400,00

11.

12

25

4 i więcej

2460,00

2556,00

12

25

27

2460,00

2556,00

13

27

29

2592,00

2736,00

14

29

31

2736,00

3084,00

15

31

2736,00

3084,00


2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

1.

Od 3,5 i poniżej 12 ton

1488,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton.


Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

inny system zawieszenia osi

1.

12

18


2

1800,00

1812,00

2.

18

25

1800,00

1812,00

3.

25

31

1884,00

1908,00

4.

31

1920,00

2388,00

5.

12

40

3

2280,00

2304,00

6

40

2520,00

3096,00

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

                                                                                                               

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym             od 7 do 12 ton

Stawka
podatku w złotych

1.

Przyczepy lub naczepy

312,00

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Liczba osi

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

inny system zawieszenia osi

1.

12

18

1

732,00

864,00

2.

18

25

732,00

864,00

3.

25

888,00

1176,00

4.

12

28


2

864,00

900,00

5.

28

33

1008,00

1164,00

6.

33

38

1152,00

1740,00

7.

38

1596,00

2244,00

9.

12

38

3

1188,00

1260,00

10.

38

1260,00

1728,00


5. Autobusy

Lp.

Stawka podatku w złotych

Mniej niż 30 miejsc siedzących

30 lub więcej miejsc siedzących

1.

1224,00

2364,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportu wykazane w § 1 pkt 1a, 2a i 3 związane z działalnością w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »