| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/385/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) –Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXVII/272/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 9.309.503,72 zł
słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięć tysięcy pięćset trzy złote 72/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 14.309.669,81 zł
słownie: czternaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 81/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan finansowy” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 122.994.148,19 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 120.979.213,91 zł
Nadwyżka 2.014.934,28 zł
W 2013 roku zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek uzyskanych z WFOŚ oraz spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/385/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/385/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/385/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/385/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/385/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/385/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/385/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »