| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 416/XXV/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2013 rok (z późn. zm.)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 i 2, art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmiany załącznika nr 3 p.n.” Przychody na 2013 rok” do uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku ( z późn. zm.) polegającej na wprowadzeniu § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” i zwiększeniu o kwotę 3.500.000 zł.

2. Przychody po zmianach wynoszą 9.110.068,62 zł.

3. Załącznik, o którym mowa powyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część uchwały.

§ 2.

1. Dokonać zmiany załącznika nr 4 p.n.” Rozchody na 2013 rok” do uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku ( z późn. zm.) polegającej na zwiększeniu rozchodów w paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 3.500.000 zł.

2. Rozchody po zmianach wynoszą 5.001.536,00 zł.

3. Załącznik, o którym mowa powyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część uchwały.

§ 3.

1. Dokonać zmiany treści §2 Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów i pożyczek oraz planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 5.921.218,00 zł, w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego z tytułu pożyczki w wysokości 421.218,00 zł

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 4.

Dokonać zmiany treści §3 Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jako przedsięwzięcia.

2. Zaciągania kredytu obrotowego na rachunku bieżącym powiatu na pokrycie niedoboru środków pieniężnych do kwoty 2.000.000,00 zł.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu.

4. Zaciągnięcia pożyczki w wysokości 421.218,00 zł

5. Wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł..

§ 5.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku pozostają bez zmian.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik Nr 3 do zmieniony

Uchwały Nr
289/XVIII/2012
Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałą Nr 306/XIX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwałą Nr 337/XX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 8 maja 2013 r.

Uchwałą Nr 354/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 357/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 380/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwałą Nr 393/XXIII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 września 2013 r.

Uchwałą Nr
402/XXIV/2013
Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 października 2013 r.

Uchwałą Nr
416/XXV/2013
Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 13 listopada 2013 r.

PRZYCHODY NA 2013 ROK

Paragraf

Treść

Kwota przychodów

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 500 000,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

394 607,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

5 215 461,62

Razem:

9 110 068,62


Załącznik Nr 4 do zmieniony:

Uchwały Nr

289/XVIII/2012

Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałą Nr 306/XIX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwałą Nr 337/XX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 8 maja 2013 r.

Uchwałą Nr 354/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 357/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 380/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwałą Nr 393/XXIII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 września 2013 r.

Uchwałą Nr
402/XXIV/2013
Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 października 2013 r.

Uchwałą Nr
416/XXV/2013
Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 13 listopada 2013 r.

ROZCHODY NA 2013 ROK

Paragraf

Treść

Kwota rozchodów

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

5 001 536,00

Razem:

5 001 536,00

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »