| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 344/XXXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1 i 3 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013 r., poz. 724)

Rada Miasta i Gminy

Szczekociny

uchwala:

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  od 1m² powierzchni -0,84

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni –4,29

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni –0,43

d) pozostałych od 1 m² powierzchni –0,36

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej -0,69

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej –20,35

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej –10,14

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej -4,52

e) pozostałych od powierzchni użytkowej:

1. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków letniskowych –7,28zł,

2. od 1 m² powierzchni użytkowej garaży –7,28zł,

3. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez         organizacje pożytku publicznego -7,28zł,

4. od innych budynków lub ich części niewymienionych w pkt. 1,2 i 3 od 1 m² powierzchni użytkowej –7,28zł.

3. od budowli2 %ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »