| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/984/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr  59, poz. 404 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Rada Miasta Katowice
u c h w a l a :

§ 1. W uchwale nr XII/195/11 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis(Dziennik Urzędowy Województwa Ślaskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. nr 190, poz.3549)dokonać następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

Zgłoszeń, o których mowa w §§ 1 i 2 należy dokonać do dnia 30 czerwca 2014r..

2. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bundz

Opiekun Klienta SOHOfinance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »