| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy

uchwala

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r. dokonać następujących zmian:

1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1

2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2

3. Zwiększyć plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy w 2013r zgodnie z zał. 3

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/178/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

12 266,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

12 266,00

Razem zwiększenie dochodów

12 266,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/178/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

Administracja publiczna

2 250,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 250,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 250,00

801

Oświata i wychowanie

2 250,00

80104

Przedszkola

2 250,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

2 250,00

851

Ochrona zdrowia

12 266,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

12 266,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

7 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 266,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

14 516,00

2 250,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »