| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 437/XLII/13 Rady Miasta Żory

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2014 roku

Na podstawie przepisów: art.130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jt.: Dz.U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 5 września 2013 r. poz. 704 ), art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr 570/LII/10 Rady Miasta Żory z dnia 30 września 2010r.w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 234, poz. 3485).

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Żory w 2014 roku:

1) rower lub motorower – 70 zł,

2) motocykl – 140 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 270 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 340 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 540 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1 100 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 100 zł.

§ 2. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu za każdą dobę w 2014 roku:

1) rower lub motorower – 15 zł,

2) motocykl – 22 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 35 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 45 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 65 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 120 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 198 zł.

§ 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych w sytuacji odstąpienia od usuwania pojazdu,
o którym mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia, w wysokości:

1) 50% stawki opłaty określonej w § 1 z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia;

2) 100% stawki opłaty określonej w § 1 z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia i załadowania pojazdu.

§ 4. Traci moc uchwała nr 49/V/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t oraz pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t usuniętych z drogi na koszt właściciela

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »