| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 437/XLII/13 Rady Miasta Żory

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2014 roku

Na podstawie przepisów: art.130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jt.: Dz.U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 5 września 2013 r. poz. 704 ), art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr 570/LII/10 Rady Miasta Żory z dnia 30 września 2010r.w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 234, poz. 3485).

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Żory w 2014 roku:

1) rower lub motorower – 70 zł,

2) motocykl – 140 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 270 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 340 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 540 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1 100 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 100 zł.

§ 2. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu za każdą dobę w 2014 roku:

1) rower lub motorower – 15 zł,

2) motocykl – 22 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 35 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 45 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 65 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 120 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 198 zł.

§ 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych w sytuacji odstąpienia od usuwania pojazdu,
o którym mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia, w wysokości:

1) 50% stawki opłaty określonej w § 1 z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia;

2) 100% stawki opłaty określonej w § 1 z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia i załadowania pojazdu.

§ 4. Traci moc uchwała nr 49/V/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t oraz pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t usuniętych z drogi na koszt właściciela

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »