| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/243/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2013 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:


W uchwale Nr XVIII/149/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013, dokonuje się zmian:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę617.000,00 złzmniejsza się plan dochodów o kwotę1.453.319,00 złjak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę27.000,00 złzmniejsza się plan wydatków o kwotę863.319,00 złjak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

3) załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały

4) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

5) załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

6) załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały

7) załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody42.305.325,36 zł,

2) Wydatki45.270.656,65 zł.

2. Rozchody budżetu w kwocie1.217.623,31 złw tym:

1) spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 800.000,00 zł,

2) długoterminowych pożyczek 417.623,31 zł.

3. Przychody budżetu4.182.954,60 złto:

1) 1.196.163,14 zł – pożyczki,

2) 2.986.791,46 zł – kredyty.

4. Deficyt budżetu w kwocie2.965.331,29 zł- zostanie pokryty:

1) pożyczkami - w kwocie 1.196.163,14 zł,

2) kredytami – w kwocie 1.769.168,15 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/243/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »