| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powołana została Zarządzeniem Nr 41 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w następującym składzie:

Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński – Przewodniczący Komisji,

Henryk Barcik - Radny Rady Powiatu,

Czesław Kłyk               - Radny Rady Powiatu,

Bernard Pustelnik - Burmistrz Miasta Bierunia,

Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielina,

Stanisław Jagoda - Wójt Gminy Chełm Śląski,

Sławomir Sałbut - Komendant Powiatowy Policji,

Czesław Polak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

Agata Słuszniak - Prokurator Rejonowy w Tychach,

Dariusz Lendo - Prokurator Rejonowy w Mysłowicach,

Henryk Nikiel - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia.

1. Komisja rozpoczęła pracę w 2013 roku od posiedzenia w dniu 20 lutego podczas którego przyjęła plan pracy na 2013 rok, w którym za najistotniejsze zadania do realizacji uznała:

1) Opiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w 2012 roku.

2) Współudział w organizowanym przez Komendę Powiatową Policji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży.

3) Ocena realizacji zapisów Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa. obywateli dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2014.

4) Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na podstawie informacji o inwestycjach i utrzymaniu urządzeń przeciwpowodziowych.

5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

2. Realizując swoje ustawowe zadania Komisja poprzez swoich przedstawicieli współuczestniczyła w realizacji przedsięwzięć  wpisujących się w cele i zadania określone w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Realizowano czynności doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Pod patronatem Przewodniczącego Komisji – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego został przeprowadzony przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji kolejny Powiatowy oraz Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ufundowane zostały nagrody dla uczestników tego turnieju.

3. Przewodniczący Komisji podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach porozumienia o przekazaniu na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych z Budżetu Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego w łącznej wysokości 69 tysięcy złotych. Środki te zostały przeznaczone na: wydatki związane remontem pomieszczeń administracyjno-biurowych Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu realizujących zadania w pionie prewencyjnym.

4. Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja w trakcie swoich prac zapoznała się z zawartymi w przedstawionym sprawozdaniu wynikami pracy Komendy Powiatowej w Bieruniu w 2012 roku. Stwierdzono, że poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Bardzo dobrze świadczy to o profesjonalizmie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu którzy kolejny rok wykonują swoje obowiązki na stabilnym wysokim poziomie.

5. Komisja podczas posiedzenia w dniu 20.02.2013 roku  po przeprowadzeniu analizy przedstawionych wyników pracy, pozytywnie opiniowała pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Ponadto Komisja w czasie tego posiedzenia realizowała następujące działania:

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w oparciu o materiały przygotowane przez Prokuratury Rejonowe w Tychach i Mysłowicach;

- zapoznano się z informacją Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego – Przewodniczącego Komisji na temat inwestycji i realizowanych zadań związanych z utrzymaniem urządzeń przeciwpowodziowych.

6. Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 grudnia 2013 roku i jego zasadniczym celem było opiniowanie projektu budżetu powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na rok 2014 w części dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w obszarze dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Komisja wyraziła pozytywną opinię przedstawionego projektu budżetu. Komisja zapoznała się również z informacją Przewodniczącego o przedsięwzięciach podejmowanych w związku apelem Komisji o pilne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej DK-44 z drogą wojewódzką nr 931 w Bieruniu. Przedstawiona została informacja o uruchomieniu ( tylko czasowo ) sygnalizacji na tym skrzyżowaniu. Podjęte jednak zostaną działania aby taka organizacja pozostała na stałe. Ponadto w związku z faktem, iż posiedzenie to było ostatnim w upływającej 3-letniej kadencji Komisji jej Przewodniczący podsumował przebieg oraz efekty jej działalności omawiając podjęte inicjatywy i przedsięwzięcia oraz ich efekty.

7. Komisja stwierdziła, że w ciągu upływającego roku na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego nie wystąpiły zdarzenia mające cechy istotnych zakłóceń porządku publicznego, jak również nie stwierdzono przesłanek do wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków. 

Starosta


Bernard Bednorz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »