| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powołana została Zarządzeniem Nr 41 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w następującym składzie:

Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński – Przewodniczący Komisji,

Henryk Barcik - Radny Rady Powiatu,

Czesław Kłyk               - Radny Rady Powiatu,

Bernard Pustelnik - Burmistrz Miasta Bierunia,

Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielina,

Stanisław Jagoda - Wójt Gminy Chełm Śląski,

Sławomir Sałbut - Komendant Powiatowy Policji,

Czesław Polak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

Agata Słuszniak - Prokurator Rejonowy w Tychach,

Dariusz Lendo - Prokurator Rejonowy w Mysłowicach,

Henryk Nikiel - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia.

1. Komisja rozpoczęła pracę w 2013 roku od posiedzenia w dniu 20 lutego podczas którego przyjęła plan pracy na 2013 rok, w którym za najistotniejsze zadania do realizacji uznała:

1) Opiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w 2012 roku.

2) Współudział w organizowanym przez Komendę Powiatową Policji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży.

3) Ocena realizacji zapisów Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa. obywateli dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2014.

4) Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na podstawie informacji o inwestycjach i utrzymaniu urządzeń przeciwpowodziowych.

5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

2. Realizując swoje ustawowe zadania Komisja poprzez swoich przedstawicieli współuczestniczyła w realizacji przedsięwzięć  wpisujących się w cele i zadania określone w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Realizowano czynności doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Pod patronatem Przewodniczącego Komisji – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego został przeprowadzony przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji kolejny Powiatowy oraz Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ufundowane zostały nagrody dla uczestników tego turnieju.

3. Przewodniczący Komisji podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach porozumienia o przekazaniu na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych z Budżetu Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego w łącznej wysokości 69 tysięcy złotych. Środki te zostały przeznaczone na: wydatki związane remontem pomieszczeń administracyjno-biurowych Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu realizujących zadania w pionie prewencyjnym.

4. Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja w trakcie swoich prac zapoznała się z zawartymi w przedstawionym sprawozdaniu wynikami pracy Komendy Powiatowej w Bieruniu w 2012 roku. Stwierdzono, że poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Bardzo dobrze świadczy to o profesjonalizmie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu którzy kolejny rok wykonują swoje obowiązki na stabilnym wysokim poziomie.

5. Komisja podczas posiedzenia w dniu 20.02.2013 roku  po przeprowadzeniu analizy przedstawionych wyników pracy, pozytywnie opiniowała pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Ponadto Komisja w czasie tego posiedzenia realizowała następujące działania:

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w oparciu o materiały przygotowane przez Prokuratury Rejonowe w Tychach i Mysłowicach;

- zapoznano się z informacją Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego – Przewodniczącego Komisji na temat inwestycji i realizowanych zadań związanych z utrzymaniem urządzeń przeciwpowodziowych.

6. Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 grudnia 2013 roku i jego zasadniczym celem było opiniowanie projektu budżetu powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na rok 2014 w części dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w obszarze dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Komisja wyraziła pozytywną opinię przedstawionego projektu budżetu. Komisja zapoznała się również z informacją Przewodniczącego o przedsięwzięciach podejmowanych w związku apelem Komisji o pilne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej DK-44 z drogą wojewódzką nr 931 w Bieruniu. Przedstawiona została informacja o uruchomieniu ( tylko czasowo ) sygnalizacji na tym skrzyżowaniu. Podjęte jednak zostaną działania aby taka organizacja pozostała na stałe. Ponadto w związku z faktem, iż posiedzenie to było ostatnim w upływającej 3-letniej kadencji Komisji jej Przewodniczący podsumował przebieg oraz efekty jej działalności omawiając podjęte inicjatywy i przedsięwzięcia oraz ich efekty.

7. Komisja stwierdziła, że w ciągu upływającego roku na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego nie wystąpiły zdarzenia mające cechy istotnych zakłóceń porządku publicznego, jak również nie stwierdzono przesłanek do wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków. 

Starosta


Bernard Bednorz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »