| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Cieszyńskiego

z dnia 28 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na podstawie artykułu 38a., 38b., i 38 c. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.). Kadencja Komisji trwa trzy lata. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana na kadencję 2012 - 2015 działa w składzie określonym w Zarządzeniu Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.38.2012 z dnia 24 października 2012 roku. W skład Komisji wchodzą: Starosta Cieszyński - Jerzy Nogowczyk - Przewodniczący, Stanisław Kasztura i Edward Dudkowiak - radni delegowani przez Radę Powiatu Cieszyńskiego, Jacek Bąk - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, Mariusz  Bialoń - Zastępca NaczelnikaWydziału Prewencji KP Policji w Cieszynie, Lucyna Legierska - Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Maria Pindur - Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, Przemysław Rudziński - pracownik  Powiatowego Urządu Pracy w Cieszynie. W pracach Komisji uczestniczy Mariusz Lampart - Prokurator Rejonowy w Cieszynie.  Ponadto w pracach Komisji, z głosem doradczym, uczestniczą: Jan Kieloch - Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie, Teresa Wałga - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, Jan Smolarz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie oraz Bogusław Kubica - Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Punktem wyjścia dla działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2012 -2017” przyjęty przez Radę Powiatu Cieszyńskiego uchwałą NR XXIII/188/12 w dniu 26 czerwca 2012 roku.  Tematyka spotkań Komisji była zgodna z Planem Pracy na 2013 rok przyjętym na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2013 roku. W roku 2013 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyły się w styczniu, czerwcu, we wrześniu i listopadzie.

Na posiedzeniu styczniowym Komisja dokonała oceny bezpieczeństwa obywateli  na terenie powiatu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Postawą oceny było wystąpienie Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, który przedstawił informację nt. składu osobowego wydziału, definicji, zadań i stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu. W latach 2002 do 2012 nastąpił spadek liczby kolizji, liczba wypadków zmniejszyła się z 241 do 147, osób rannych z 304 do 177. Niestety liczba ofiar śmiertelnych utrzymuje się na poziomie 17, 18 osób rocznie. W latach 2008-2012 wzrosła liczba nietrzeźwych kierujących ze 184 do 206, dlatego też Wydział Ruchu Drogowego kładzie duży nacisk na działalność edukacyją i profilaktyczną. W roku 2012 przeprowadzono w szkołach i przedszkolach około 100 prelekcji nt. bezpieczenstwa ruchu drogowego. Co roku wzrasta liczba kontrolowanych autobusów  przewożących dzieci i młodzież. W ramach akcji rozdawane są kamizelki i gadżety odblaskowe. Dużą popularnością cieszy się opracowany przez Ireneusza Korzonka „Kodeks Ruchu Drogowego dla Dzieci” . W ramach profilaktyki prowadzone są następujące akcje: ”Prędkość„ „Trzymaj sie prawego pasa”, ”Ciężarówka„ ”Motocykle”, „Trzeźwe poranki”, „Alkohol i narkotyki”, „Zatrzymaj się i żyj„. Rok 2011 i 2012 były rokiem pieszego, a twarzą kampanii ”Bezpieczeństwo młodych kierujących„ był kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz. Ponadto funkcjonariusze zajmują się zabezpieczaniem imprez takich jak rajdy rowerowe i samochodowe oraz procesji. Komisja oceniła pozytywnie działania Komendy Powiatowej Policji w tym zakresie.

Komisja zapoznała się również z zagrożeniami wynikającymi z eksploatacji przez mieszkańców instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i kominowych i wysłuchała wystąpienia  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Komisją przyjęła informacje oraz pozytywnie oceniła działanie kierowanej przez niego jednostki.

Komisja wysłuchała równiez informacji  Państwowgo Powiatowego Inspektora Sanitarego na temat   zachorowań mieszkańców powiatu na grypę i zapoznała się ze statystyką zachorowań w roku 2010 i 2011.

Czerwcowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poświęcone było zagrożeniom jakie niesie mieszkańcom korzystanie z łączności internetowej, profilaktyce i reagowaniu na niebezpieczne zjawiska. Wielkość zagrożenia przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w KP Policji w Cieszynie. Z przedstawionych danych wynika, że problerm oszustw internetowych z roku na rok narasta. W ciągu I półrocza 2013 roku w powiecie cieszyńskim popełniono ich 116, czyli prawie tyle, ile w całym ubiegłym roku. Z ramienia KP Policji w Cieszynie ściganiem i wykrywaniem sprawców przestępstw zajmuje się Wydział do Walki z Przestepczością Gospodarczą, natomiast działalność profilaktyczną wśród młodzieży do 18 roku życia prowadzi Zespół ds. Nieletnich i Patologii. Komisja pozytywnie oceniła fakt powołania Zespołu ds. Nieletnich i wyraziła nadzieję, że będzie to miało wpływ na większą wykrywalność przestępstw.

Mając na celu bezpieczeństwo wypoczynku letniego, jak co roku, podpisano pomiędzy KP PSP, Placówką Straży Granicznej, KP Policji i Wydziałem Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, porozumienie o wzajemnym przekazywaniu informacji o zaistniałych zdarzeniach, o prowadzeniu monitoringu miejsc zagrożonych, w szczególności niestrzeżonych kąpielisk, udzielaniu wzajemnej pomocy w przypadku podjęcia działań poszukiwawczych.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformowała, że w wyniku zmiany przepisów, ani Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ani Komenda Powiatowa PSP nie zajmują się kwalifikacją ośrodków wypoczynkowych, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Istnieje natomiast na stronie MEN internetowa baza wypoczynku, do której Służby posiadają dostęp i mogą  kontrolować  wybrane przez siebie miejsca. W zakresie jakości żywności  zaplanowano przeprowadzenie 336 kontroli.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we wrześniu 2013 roku poświęcone było działaniom prowadzonym przez Państwową Straż Pożarną oraz propagowanym zachowaniom chroniącym przed zatruciem tlenkiem węgla. Komisja wysłuchała wystąpienia Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, który przedstawił statystykę występowania niebezpiecznych zdarzeń w latach 2009-2012 i do sierpnia 2013 roku. W analizowanych latach najwięcej interwencji, bo 60 miało miejsce w roku 2011, w tym roku było też najwięcej zdarzeń związanych z osobami poszkodowanymi oraz największa liczba osób poszkodowanych - 17 oraz jedna ofiara śmiertelna.  Pan Komendant wspomniał o różnych formach propagowania bezpiecznych zachowań przez Komendę Główną i podległe jednostki PSP za pośrednictwem mediów, ulotek, plakatów. Temu celowi służy również ogłaszany co roku ogólnopolski konkurs rysunkowy skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym roku w eliminacjach powiatowych konkursu organizowanych przez Starostwo Powiatowe wzięło udział 74 uczestników, a 15 najlepszych prac przesłano do udziału w eliminacjach wojewódzkich. Pan Starosta wyraził nadzieję, że tego rodzaju formy komunikacji z mieszkańcami są skuteczne i podniosą bezpieczeństwo w zakresie zagrożenia pożarowego.

Komisja została również poinformowana o możliwości składania przez służby, do projektu budżetu powiatu na 2014 rok,  wniosków o dofinansowanie zadań majacych na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku w powiecie.

Na spotkaniu Komisji, które odbyło się 27 listopada 2013 roku omawiano problem bezpieczeństwa starszych mieszkańców powiatu. Podstawę dyskusji było wystąpienie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KP Policji w Cieszynie. Seniorzy stają się najczęściej ofiarami kradzieży, włamań i oszustw. W ramach działań prewencyjnych policjanci między innymi zapoznają seniorów ze specyfiką pracy urzędników administracji i pracowników zakładów energetycznych, gazowni, poczty itp. oraz używanymi przez nich identyfikatorami służbowymi. W wielu przypadkach odpowiedni poziom wiedzy pozwoliłby na uniknięcie  sytuacji niebezpiecznej. W związku z tym policjanci przygotowali zestaw porad adresowanych do seniorów, przedstawiających podstawowe zasady postępowania w wybranych sytuacjach życia codziennego. Opracowane wskazówki pozwalają na unikniecie lub przynajmniej ograniczenie najbardziej niebezpiecznych dla nich zagrożeń. Dzięki kampani informacyjno - prewencyjnej na rzecz bezpieczeństwa osób starszych znacznie rzadziej dochodzi do zdarzeń, w ktorych seniorzy stają się  ofiarami przestępstw.

Seniorzy są też często ofiarami  wypadków drogowych.  Wiele akcji policjantów „drogówki” jest do nich skierowanych. Osobom starszym przypomina  się zasady ruchu drogowego oraz wręcza elementy odblaskowe, dzięki którym mogą uniknąć niebezpieczeństwa. W październiku policjanci z Komendy Powiatowej Policji byli gośćmi  Uniwersytetu III Wieku. Uczestniczyli w debacie o bezpieczeństwie.  Przeprowadzona dyskusja pozwoliła zdiagnozować problemy środowiska lokalnego i wypracować wspólne rozwiązania oraz podjąć kolejne kroki w stronę poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Dzielnicowi  kolportują ulotki ostrzegające przed zagrożeniami występującymi w ich rejonie służbowym. Dzięki współpracy z administracją osiedli ulotki trafiają do zainteresowanych. Informacje o działaniach policji oraz o zagrożeniach ukazują się również na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Oprócz poradników znajdują się tu także bieżące informacje o przedsięwzięciach policjantów oraz ostrzeżenia w przypadku nasilenia działań przestępczych wobec mieszkańców. Komisja pozytywnie oceniła działania prewencyjne i informacyjne podejmowane wobec osób starszych przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie.

Działająca przy Staroście Cieszyńskim „Komisja Bezpieczeństwa i Porządku” jest płaszczyzną, na której od 2002 roku omawiane są różnorodne działania służb mające na celu zapobieganie przestepczości, ochronę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

W roku 2013 sprawom bezpieczeństwa poświęcona była lutowa i marcowa sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. W lutym Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W marcu Rada Pwiatu Cieszyńskiego wysłuchała informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego oraz rocznego sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie z działalności oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Starosta Cieszyński posiada pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Co miesiąc odbywają się spotkania ze służbami, w których biorą udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, Placówki Straży Granicznej, Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz inni zaproszeni goście w zależności od potrzeb. W trakcie spotkań składane są sprawozdania z działalności służb za ostatni miesiąc oraz podejmowane są tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz występujące aktualnie zagrożenia. Należy podkreślić, że na wypadek  zaistnienia zagrożenia lub wystąpienia klęski żywiołowej organizacją i koordynacją działań ratowniczych zajmuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »