| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/436/2014 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa z gatunku Buk pospolity (Fagus sylvatica) rosnącego na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami)

po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ustanawia się pomnik przyrody - drzewo z gatunku Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm równym 410 cm rosnące na południowo- zachodnim stoku góry Beskidek - na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Ustroń pgr nr 4239/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Ustroń.

§ 2.

Drzewo opisane w § 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 3.

W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:

1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, albo budową, odbudową utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5. Zmiany sposobu użytkowania ziemi,

6. Umieszczania tablic reklamowych.

§ 4.

Poszczególne elementy drzewa należy poddać wymaganym zabiegom pielęgnacyjnym.

§ 5.

Wykonanie uchwały oraz sprawowanie nadzoru nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1 powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »